مکان فعلی شما : بانک نوا
بانک نوا
روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام - سال ۹۸
تعداد بازدید: 162
  سخنرانان: حجج اسلام و المسلمین جناب حاج آقای سید حسین حسینی قمی و جناب حاج آقای سید رضا هاشمی گلپایگانی
مرثیه خوانان آقایان: حاج محمد ایرانی، حاج حسن جمالی
شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام - سال 98
تعداد بازدید: 162
  سخنران: حجة الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای دکتر رفیعی
مرثیه خوانان آقایان: حاج علی اصغر نیلچی، حاج محسن عرب خالقی، حاج محمد فصولی، حاج مهدی صدقی
شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - سال ۹۸
تعداد بازدید: 194
  سخنران: حجة الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای دکتر بنی هاشمی
مرثیه خوانان آقایان: حاج علی اصغر نیلچی، حاج مهدی صدقی
شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - سال 98
تعداد بازدید: 142
  سخنران: حجة الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای دکتر بنی هاشمی
مرثیه خوانان آقایان: حاج علی اصغر نیلچی، حاج مهدی صدقی
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - سال 98
تعداد بازدید: 121
  سخنران: حجة الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای دکتر بنی هاشمی
مرثیه خوانان آقایان: حاج علی اصغر نیلچی، حاج مهدی صدقی
شهادت امام هادی علیه السلام - سال ۹۷
تعداد بازدید: 233
  سخنران: حجة الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای حسینی قمی
مرثیه خوانان آقایان: حاج مسعود اسماعیلی، حاج حسن جمالی
فاطمیه دوم روز شهادت - سال ۹۷
تعداد بازدید: 205
  سخنرانان: حجج اسلام و المسلمین جناب حاج آقای شیخ حسن قاسمی و جناب حاج آقای سید رضا هاشمی گلپایگانی
مرثیه خوانان آقایان: حاج محمد ایرانی، سید حمیدرضا برقعی، حاج علی اصغر نیلچی
فاطمیه دوم شب شهادت - سال ۹۷
تعداد بازدید: 185
  سخنران: حجة الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای سید رضا هاشمی گلپایگانی
مرثیه سرایان آقایان: حاج محمد ایرانی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج حامد رمضانی
شب دوم فاطمیه اول - سال ۹۷
تعداد بازدید: 195
  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای احمدی اصفهانی
مرثیه سرایان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج حسن جمالی، حاج علی‌اصغر نیلچی
شب اول فاطمیه اول - سال ۹۷
تعداد بازدید: 331
  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای احمدی اصفهانی
مرثیه سرایان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج حسن جمالی، حاج علی‌اصغر نیلچی

  تعداد:230 صفحه:1 از 231 2 3 ...23 بعدی