مکان فعلی شما : بانک نوا
بانک نوا
شهادت امام عسکری علیه السلام و ایام محسنیه - سال 97
تعداد بازدید: 47
  سخنران: حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای احمدی اصفهانی
مرثیه‌خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج حسن جمالی
روز 29 صفر - سال 97
تعداد بازدید: 95
  سخنران : حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای حسینی قمی
مرثیه‌خوانان آقایان: حاج علی حاجی شمس، حاج محسن عرب خالقی، حاج علی اصغر نیلچی
روز 28 صفر - سال 97
تعداد بازدید: 69
  سخنران : حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای حسینی قمی
مرثیه‌خوانان آقایان: حاج علی حاجی شمس، حاج محسن عرب خالقی، حاج علی اصغر نیلچی
روز شهادت امام سجاد علیه السلام - سال 97
تعداد بازدید: 224
  سخنران : حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی
مرثیه‌خوانان آقایان: حاج مسعود اسماعیلی، حاج محسن عرب خالقی، حاج محمد فصولی
روز عاشورا - سال 97
تعداد بازدید: 141
   سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر بنی هاشمی
مرثیه خوانان آقایان: حاج محمد ایرانی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری
شب عاشورا - سال 97
تعداد بازدید: 132
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری، حاج قاسم ابراهیمی مجد
روز تاسوعا - سال ۹۷
تعداد بازدید: 145
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر بنی هاشمی
مرثیه خوانان آقایان: حاج محمد ایرانی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری
شب تاسوعا - سال ۹۷
تعداد بازدید: 188
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری، حاج قاسم ابراهیمی مجد
شب هشتم محرم - سال ۹۷
تعداد بازدید: 104
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری، حاج قاسم ابراهیمی مجد
شب هفتم محرم - سال ۹۷
تعداد بازدید: 84
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری، حاج قاسم ابراهیمی مجد

  تعداد:220 صفحه:1 از 221 2 3 ...22 بعدی