مکان فعلی شما : بانک نوا
بانک نوا
شب پنجم محرم - سال ۹۷
تعداد بازدید: 93
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری، حاج قاسم ابراهیمی مجد
شب چهارم محرم - سال ۹۷
تعداد بازدید: 55
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج مصطفی انصاری، حاج قاسم ابراهیمی مجد
شب سوم محرم - سال ۹۷
تعداد بازدید: 39
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج قاسم ابراهیمی مجد
شب دوم محرم - سال ۹۷
تعداد بازدید: 14
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج قاسم ابراهیمی مجد
شب اول محرم - سال ۹۷
تعداد بازدید: 29
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج قاسم ابراهیمی مجد
شهادت امام باقر علیه السلام - سال ۹۷
تعداد بازدید: 9
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای حسینی قمی
مرثیه خوانان آقایان: حاج محمد ایرانی، حاج سعید خرازی، حاج محمد فصولی
شهادت امام جواد علیه السلام - سال ۹۷
تعداد بازدید: 10
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای احمدی اصفهانی
مرثیه خوانان آقایان: حاج محمد ایرانی، حاج علی اصغر نیلچی
روز شهادت امام صادق علیه السلام - سال ۹۷
تعداد بازدید: 11
  سخنرانان: حجج الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای احمدی اصفهانی و جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج مهدی صدقی، حاج حسن جمالی
شهادت امام صادق علیه السلام - سال ۹۷
تعداد بازدید: 8
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای معاونیان
مرثیه خوانان آقایان: حاج رضا ادیبی، حاج حسن جمالی
شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام - سال ۹۷
تعداد بازدید: 10
  سخنران: حجت الاسلام والمسلمین جناب حاج آقای احمدی اصفهانی
مرثیه خوانان آقایان: حاج علی‌اصغر نیلچی، حاج کاظم غفارنژاد، حاج محمد فصولی

  تعداد:209 صفحه:1 از 211 2 3 ...21 بعدی